دانلود جزوه مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان

 

دانلود

شامل موضوعات :

۱- خلاصه دروس کتاب

۲- پاسخ فعالیت های کتاب

۳- انواع سوالات امتحانی شامل تستی ، تشریحی ، امتحانی