laitec sharif univercity

 

 

GIF های متحرک پدیده‌هایی در وب امروز هستند که طرف‌داران بسیاری نیز دارند و هر روز نیز با رشد و تحول هم‌راه هستند + +. مثلا امروزه موشن‌گراف‌ها تحولی عظیم در این پدیده نوظهور ایجاد کرده‌اند. در ابداعی جدید با افزوده شدن چند خط ساده سفید که نوعی معیار ذهنی برای درک عمق در مخاطب پدید می‌آورد، ما با تصاویر متحرکی روبه‌رو هستیم که بدون هیچ تجهیزات خاصی، به نوعی سه بعدی هستند. یعنی مخاطب را به درک عمقی جدی در عکس سوق می‌دهند.

دیدن این پست احتمالا شکیبایی و صبر بالایی از شما می‌طلبد. هر کدام از تصاویر آمده در این پست چندین تصویر هستند که برای دیده شدن کامل آن‌ها باید تمام تصاویر بارگذاری شود.... پس شکیبا باشید. این شما و این هم تصاویر متحرک سه بعدی!

 

gif animes 3D 18 Gif Animés 3D avec 2 lignes blanches

 

gif animes 3D 21 Gif Animés 3D avec 2 lignes blanchesgif animes 3D 20 Gif Animés 3D avec 2 lignes blanches

 

gif animes 3D 19 Gif Animés 3D avec 2 lignes blanches

 

gif animes 3D 17 Gif Animés 3D avec 2 lignes blanches

gif animes 3D 16 Gif Animés 3D avec 2 lignes blanches

gif animes 3D 15 Gif Animés 3D avec 2 lignes blanches

gif animes 3D 14 Gif Animés 3D avec 2 lignes blanches

gif animes 3D 13 Gif Animés 3D avec 2 lignes blanches

gif animes 3D 11 Gif Animés 3D avec 2 lignes blanches

gif animes 3D 10 Gif Animés 3D avec 2 lignes blanches

gif animes 3D 9 Gif Animés 3D avec 2 lignes blanches

gif animes 3D 8 Gif Animés 3D avec 2 lignes blanches

gif animes 3D 7 Gif Animés 3D avec 2 lignes blanches

gif animes 3D 6 Gif Animés 3D avec 2 lignes blanches

gif animes 3D 5 Gif Animés 3D avec 2 lignes blanches

gif animes 3D 4 Gif Animés 3D avec 2 lignes blanches

gif animes 3D 3 Gif Animés 3D avec 2 lignes blanches

gif animes 3D 2 Gif Animés 3D avec 2 lignes blanches

gif animes 3D 1 Gif Animés 3D avec 2 lignes blanches