خانه واژگون شده

upsidedown-m (1)

 

 

معماران لهستانی Irek Glowacki و Marek Rozanskiخانه ای وارونه و زیبا در اتریش طراحی کرده اند که مراحل تکمیل این پروژه ۸ ماه به طول انجامید .
این خانه منحصر به فرد با لوازم و مبلمان واژگون شده که به سقف متصل هستند طراحی شده است .
حتی یک ماشین وارونه نیز در گاراژ این خانه قرار گرفته است .
این خانه کاملا خلاقانه و منحصر به فرد طراحی شده که بینندگان فراوانی را برای بازدید از این اثر هنری به طرف آن جذب کرده است .
در ادامه تعدادی عکس از این خانه زیبا آورده شده است .

upsidedown-m (2)

.

upsidedown-m (4)

.

upsidedown-m (8)

.

upsidedown-m (7)

.

upsidedown-m (6)

.

upsidedown-m (5)

.

upsidedown-m (3)

.