توریسم آنلاین: ما تعدادی از متروها در دنیا هستند که توجه خاصی به معماری داخلی آن شده است.
در طراحی داخلی متروها نکاتی چون جریان هوا,رطوبت بیش از حد وموارد دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد.

در زیر مجموعه ای از این متروها با طراحی های ویژه را به شما معرفی می کند:

بوداپست - مجارستان

 

ایتالیا  

روسیه

روتردام - هلند

پرتغال

ایتالیا

تایوان

چین